Historie CV de Schnapsnaze Ville

Hoe het begon….

In de laatste maanden van 1947 werd in Vijlen al aan carnavalvieren gedacht. Dit voorstel van Dhr. Jacq Larik en schuttersvriend Hinz Saive, werd door een advertentie in het Vaalser Weekblad bekend gemaakt. Iedereen die hier iets voor voelde werd uitgenodigd om op zondagmiddag om vier uur een vergadering in cafe Werker (A gen Kirk) bij te wonen. Niemand kwam opdagen, en al waren er veel mensen gekomen, dan nog had niet vergaderd kunnen worden, het cafe was die dag gesloten. Zij gaven echter de moed niet op. Zij schreven alle verenigingen aan om mee te doen om in het seizoen 47/48 toch Carnaval te kunnen vieren. Deze oproep was dit keer niet aan dovemansoren gericht. Er werd een Carnavalscomite gevormd, dat de welluidende naam De Winkschnieere meekreeg. Buiten de proclamatie zouden zij ook een optocht voor hun rekening nemen. Alles leek op dit moment te zullen slagen, maar ook voor de proclamatie kreeg men weer met tegenslag te maken.

Bakker Hubert Schins zou als eerste Prins worden uitgeroepen, maar hij liet het kort voorheen afweten. Mede door de preek van Kapelaan Huynen waarin de banvloek werd uitgesproken over Carnaval. Toch kreeg Vijlen een Prins want Dhr. Frans Frederix wilde niet dat het Carnavalsfeest in het water zou vallen, en werd dan ook als eerste Prins van Vijlen uitgeroepen. Hij werd in 1949 opgevolgd door Josef Creuzen om in 1950 opgevolgd te worden door Laurens Thewissen. Daarna verdween deze vereniging van het Carnavalstoneel. De tijden van na de Tweede Wereldoorlog waren voor Vijlen teruggekeerd. Carnaval was voor Vijlen terziele. De verwoede Carnavalsvierders zagen zich genoodzaakt in hun vrolijke uitdossing naar Vaals of Mechelen te gaan om aan hun trekken te komen.

De eerste 11 jaar …..

In 1955 werd een nieuwe poging ondernomen om een nieuwe Carnavalsvereniging op te starten. Dit keer gebeurde dat door caféhouder Piet Severijns met zijn schuttersvrienden van schutterij St. Joseph. Zij kozen J. Larik als president welke op zijn beurt de naam “De Schnapsnaze” bedacht. Tijdens Carnaval 1956 had Vijlen weer zijn Prins. Jan Pelzer werd uitverkozen als Prins van cafe Severijns (Aan de Boom) en De Schnapsnaze konden terugzien op een geslaagde Carnaval. Want buiten vele Vijlenaren hadden ook andere Carnavalsvierders uit de omgeving hier drie dagen lang hun vertier gezocht. De kleding van de leden bestond uit een zwarte jas (frak) omzoomd met zilverband, een witte broek, een papieren muts op, hun hoofd en hun gezichten werden met zwarte snorretjes en rode neuzen opgesierd.

eerste raad van elf

Carnaval 1957 betekende in Vijlen dubbel Carnaval. De Schnapsnaze proclameerde Dhr. Hub Sintzen als Prins in cafe Aan de Boom en in cafe Gulpen (Oud Ville) riepen de Winkschnieere (weer herrezen) Hub Houben als hun Prins uit. Dit leidde tot spanningen in ons dorp omdat elke vereniging probeerde de beste te zijn. Er werd gespioneerd waar de meeste bezoekers waren en men liet zelfs de consumptieprijzen zakken om te kunnen concurreren. Dit alles gebeurde onder toeziend oog van de plaatselijke politiemannen Geerts en Durlinger, welke relletjes wisten te voorkomen. Dit gebeuren herhaalde zich ook in 1958 toen Piet Laschet Prins werd van De Schnapsnaze en Theo Loo bij de Winkschnieere. Beide verenigingen zagen toen al dat dit hun geen goed deed en ze gingen dan ook dinsdagsavonds over en weer op bezoek. Voor de Winkschnieere viel toen het bekende doek. De overgebleven leden gingen samenwerken aan de opbouw van De Schnapsnaze. Dhr. Jacq Larik legde zijn presidentschap neer en werd opgevolgd door de Dhr. Joep Laschet. Hub Thewissen werd in 1959 uitgeroepen als eerste Prins van Vijlen. Jong Nederland sinds 1957 ook actief op Carnavalsgebied hield een prinsen proclamatie met een zitting voor de jeugd en men trok in een optocht door Vijlen. De afspraak werd toen gemaakt dat de Prinsen wisselend in de zalen Oud Ville en Aan de Boom geproclameerd werden. Dit gebeurde op deze manier tot in 1963. Toen ging Dhr. Severijns de zaal verbouwen en kreeg Vijlen een grote zaal met een prachtige buhne. Hiermee werd de vereniging in staat gesteld betere zittingen en zelfs dansmarieches ­toernooien te organiseren. Hierdoor werd de proclamatie vastgelegd Aan de Boom en het Oude Wijvenbal in Oud Ville. Voorgaande jaren werden niet zulke groots opgezette zittingen gehouden maar moest men genoegen nemen met artiesten van eigen dorp, b.v. Hubert Hamers, Jan Deliege, Gabriel Zinken, Leo Zinken, Joep Jehae en Sjors Wenholt. Zij wisten door hun kunnen de lachspieren steeds op de proef te stellen. Begin jaren 60 kregen De Schnapsnaze nieuwe uniformen. Groene jas, zwarte broek en stoffen Carnavalsmutsen. De snorretjes en de rode neuzen werden afgezworen. Vanaf de oprichting hadden De Schnapsnaze ook een hofnar. Eerst Gabriel Zinken die opgevolgd werd door Jo Steins, welke later op zijn beurt deze functie overdroeg aan zijn broer Alfons. Deze laatste werd na enkele jaren Ceremoniemeester omdat het pak versleten was. Zelfs koos hij toen voor een normaal kostuum omdat het narrenpak veel te warm was. Hij was het die steeds voorop liep en trots toonde dat De Schnapsnaze eraan kwamen. Dit deed hij door met een lange stok te zwaaien waarop een houten schnapsfles was bevestigd waarop het woord schnaps stond met links en rechts hiervan rode neuzen. Dit attribuut is jammer genoeg gestolen uit cafe Aan de Boom in de keuken, waar Alfons de stok uit voorzorg naast een kast had geplaatst. 

Van 1966 tot 1977………

In 1966 vierde men het 11 jarig Jubileum. Tot Jubileumprins werd Dhr. Giel Stemkens uitverkozen. Dit gebeurde nadat alle voorgaande Prinsen nog eens in het kort de revue passeerden. Hij kwam tevoorschijn uit een prachtige burcht welke op de achtergrond geschilderd was (A. Cox) en tevens voorzien was van alle Prinsentekens van voorgaande Prinsen. De oprichters L. Gulpen, A. Gulpen en W. Renardie werden gehuldigd in verband met hun 11 jaar lidmaatschap. Nadat dit Jubileum goed geslaagd voorbij was, vond Dhr. J. Laschet dat zijn tijd van aftreden gekomen was en legde op de eerstvolgende jaarvergadering zijn functie neer. André Brauers, werd bij algemene stemming als zijn opvolger benoemd.

1x11 jaar jubileum

Jaren kon men steeds genieten van volle zalen zowel bij openingen van het seizoen, zittingen, oude wijvenbals en Carnavalsdagen, welke een begrip werden voor de hele streek. Bekende artiesten zoals o.a. Clement-Haan, Erna van Gerwen, Wiel Vinken, Jos Prop en Jan Jacobs werkten hieraan mee. In 1977 beleefde men het tweede Jubileum. Dhr. Laurens Gulpen, 22 jaar lid, werd als Jubileumprins geproclameerd.

2 x 11 jaar jubileum

De jaren 80……

In 1981 kon men in Welterhof genieten van wat Vijlen te bieden heeft op Carnavalsgebied. In samenwerking met Jo-Ne bracht men deze zieken een bezoek. Met medewerking van de Bergmuzikanten, Mokkenkoor en enkele voordrachten van leden en jeugdleden, werd hun een prachtige avond verzorgd.

Ook het gemengd koor St. Gregorius verleende enkele jaren hun medewerking aan onze zitting. Het koor, in Carnavalskleding gestoken door Mevr. M. Niks (tevens initiatiefneemster), nam ieder jaar diverse dorpsgebeurtenissen van het afgelopen jaar op de carnavalistische korrel. Dit werd op tekst en muziek gezet door Dhr. Tom Janssen. Meerdere Vijlenaren leefde een tijdje voor de zitting dan ook in spanning of soms iets gebracht zou worden waarin zij een aandeel hadden. Deze zittingen vielen bij de koorleden zo goed in de smaak, dat zelfs de ingelaste repetities kleine “zittinkjes” op zich zelf werden!

Meerdere jaren zijn er ook diverse optredens verzorgd door vier leden van de Carnavalsvereniging. Zij wisten onder de naam De Schnapsboys de lachspieren van de aanwezigen behoorlijk op de proef te stellen.

In de jaren 80 werd CV de Schnapsnaze lid van de carnavalsbond BCL.

In november 1985 werd naar Simpelveld getrokken om deel te nemen aan het BCL treffen, welk het district zuid hier toen organiseerde. Hierbij trok men eerst in een optocht door het dorp en na afloop was er een gezellig feestelijk treffen. Joekskapellen en verschillende muzikanten zorgden dat heel Simpelveld bezeten werd van dit gebeuren welk ook voor onze vereniging een hele belevenis was.

In 1987 startte De Schnapsnaze een nieuwe activiteit en hield men op camping Cottesserhoeve van Dhr. J.Bleser een barbecueavond. Deze nieuwe activiteit werd meteen een succes en tevens goed bezocht, ondanks de zware regenval. Door het succes werden vele vragen werden op de vereniging afgevuurd en de medewerkers werden steeds met veel applaus vereerd. Door Carnavalisten uit het noorden en het oosten van het land, die op vakantie waren op Camping Cottesserhoeve, werd gevraagd voor een uitwisseling in de steden Groningen en Nijmegen. Deze moesten we helaas, t.a.v. de financiële middelen, afzeggen. Door de grote deelname aan verschillende spelletjes, waarvoor Dhr. Bleser en de Evenementencommissie elk een prijs beschikbaar stelden, en het raden van de prijs van een fruitmand, werd deze activiteit nog groter en meer succesvol.

De daarop volgende jaren werden steeds drukker bezocht door zowel campinggasten, vele dorpsgenoten en bewoners van omliggende dorpen. Dat het er aan gezelligheid niet ontbrak kan Dhr. J. Bleser alleen maar beamen. Want hij was het die tot in de morgenuren met de fiets over de camping scheurde om stilte en rust te gebieden. Want bij vele gasten was het feesten zo aangeslagen dat ze er geen einde aan wilden maken. Deze activiteit duurde tot 1994.

In 1988 werd op grootse wijze het 3 x 11 jarig Jubileum gevierd. Marcel Alberti werd tot Jubileumprins geproclameerd.

Tijdens dit jubileumfeest gingen de leden met echtgenoot of echtgenote, onder muzikale begeleiding van harmonie St. Martinus, naar de kerk. Pastoor Douven belichtte in een feestelijke preek op bijzondere wijze het Carnavals­gebeuren.

Vermeldenswaardig is zeker dat alle oud-prinsen, oud-presidenten en alle dansmariekes aan dit Jubileum medewerking verleenden. Na afloop van deze bijzonder drukke receptie werd verder gefeest onder muzikale begeleiding van de Borderland band. Een carnavalsfeest dat velen zich nog goed zullen herinneren.

3 x 11 jaar jubileum

In 1988 werd ook voor het eerst een bejaarde zitting georganiseerd. Dit werd door vele ouderen zeer op prijs gesteld. Verschillende jaren wisten artiesten van eigen dorp, maar ook artiesten van elders, de lachspieren goed op de proef te stellen. Onder het genot van koffie en vlaai of wafels werd dan ook menig uurtje gezellig doorgebracht. Deze bejaardenzitting werd georganiseerd tot 1995.

Op weg naar 44 jaar Carnaval in Vijlen….

1991 zou een apart carnavalsseizoen worden.

Prins Hub VII (Hub Thewissen) werd dat jaar uitgeroepen tot carnavalsprins van Vijlen. Degene die dacht goed carnaval te vieren, kwam bedrogen uit, want door de golfoorlog werd de carnavalsoptocht afgelast en werd alleen bezoek gebracht aan de lokale horeca gelegenheden.

De jaren 1993 en 1994 werden overschaduwd door treurige gebeurtenissen.

In 1993 werd onze vereniging zwaar getroffen door het overlijden van onze regerend Prins Axel I en in 1994 werd regerend Prins Hub VIII door een bedrijfsongeval zo zwaar getroffen dat voor zijn leven gevreesd werd.

In 1994 en 1995 werd CV de Schnapsnaze in de gelegenheid

gesteld, door de evenementencommissie en zaalhouder Jo Lousberg, om de Boomfeesten mede te organiseren. Beide edities bleken goed in de smaak te vallen en aan gezelligheid ontbrak het evenmin.

In 1995 werd Pedro Velting uitgeroepen tot prins van Vijlen. Met deze keuze bleek Pedro de eerste negroide Prins in Limburg te zijn.

Tevens werd in 1995 voor het eerst door CV de Schnapsnaze een prinsenreceptie georganiseerd.

In 1996 werden de nieuwe “steeks” voor de leden van de raad van elf gepresenteerd. Vanaf dat jaar zijn de kleuren goud-geel-zwart dan ook de verenigingskleuren van de vereniging.

1997 was het jaar dat de jaarlijkse prinsenproclamatie en de overige carnavalszittingen verhuisden naar Restaurant Bergzicht.

Als eerste Prins op deze nieuwe locatie werd Dhr. Jean Jaminon gekozen.

Vanaf 1997 verleende CV de Schnapsnaze haar medewerking, aan de toen opnieuw georganiseerde bejaardenzitting.

1999 was weer een prachtig jaar voor CV De Schnapsnaze. In dit jaar mocht men het 4 x 11 jaar jubileum vieren. Jubileumprins werd in dat jaar prins Paul II (Paul Brauers).

De tijd van een nieuwe periode….

2002 was ook een bijzonder jaar. Niet alleen voor CV De Schnapsnaze maar voor heel Vijlen. In de NIEUWE zaal van Restaurant Bergzicht kon men de prinsenproclamatie en overige carnavalsactiviteiten organiseren. Dennis Kunkels was de eerste prins die in deze nieuwe en moderne zaal geproclameerd werd.

Nadat een 50 tal prinsen geregeerd hadden over de Vijlense carnaval, gebeurde er in 2006 iets bijzonders en speciaals. Prinses Krista I werd uitgeroepen tot eerste heersende prinses van CV de Schnapsnaze Vijlen.

Tijdens een ledenvergadering in maart 2006 gaf André Brauers te kennen, dat hij na 40 jaar, afstand deed van het presidentschap. Patrick van Wezel werd voorgedragen als zijn opvolger. Na stemming werd Patrick van Wezel gekozen tot nieuwe president/voorzitter van CV De Schnapsnaze. Tijdens de prinsenproclamatie in 2007 nam hij officieel de scepter over van André Brauers.

2007 was tevens het jaar van enkele veranderingen.

De Club van 50 werd opgericht en er werd besloten om een dameszitting te organiseren. De allereerste dameszitting in Vijlen werd op zondag 6 Januari 2008 georganiseerd in de zaal van Cafe Restaurant Bergzicht. Deze 1e dameszitting bleek een succes, want hier kwamen meer dan 250 dames op af.

In het najaar van 2009 gaf Jong Nederland Vijlen aan te stoppen met het organiseren van de jeugdcarnaval-activiteiten in Vijlen. Na kort en snel beraad werd binnen het bestuur besloten om de organisatie van de jeugdcarnaval over te nemen.

Het jubileum 5 x 11 jaar mocht in 2010 gevierd worden. Met een nieuwe opzet van het programma op de 55e prinsenproclamatie werd het jubileum op prachtige wijze gevierd. Prins Peter I (Janssen) werd geproclameerd als 55e hoogheid van CV de Schnapsnaze Vijlen.

Na deze jubileumzitting werden op zondag 17 januari tijdens een Heilige Mis in de St. Martinuskerk de nieuwe steeks gepresenteerd en ingezegend. Met trots werd onder begeleiding van schutterij St. Joseph Vijlen, middels een rondgang door het dorp, de nieuwe steek getoond aan het Vijlense publiek.

Na de overname van de jeugdcarnaval mocht CV de Schnapsnaze haar eerste jeugdhoogheden proclameren. Prins Roel I (Smulders), prinses Fabiënne (Tummers) en hofnar Stella (Vroemen) werden als jeugdhoogheden van 2010 gepresenteerd.

Carnaval in Vijlen in volle bloei….

Na een succesvol jubileumjaar maakte de vereniging binnen zeer korte tijd een enorme ledengroei door. 7 nieuwe leden meldden zich aan en traden toe tot de raad van 11, waardoor CV de Schnapsnaze de laatste jaren een meer dan stabiele vereniging is geworden.

Carnaval in Vijlen groeide na 2010 eveneens. De prinsenproclamatie werd steeds meer een succes en de prinsenproclamatie is inmiddels het “paradepaardje” geworden van de vereniging. Deze prinsenproclamatie trekt gemiddeld een 500 aanwezigen….

De dameszitting kreeg in 2013 een transformatie in de vorm van de alom  bekende ladiesnight. Dit resulteerde dat in 2017 de ladiesnight voor het eerst uitverkocht was. Dit kunststukje werd in 2020 nog eens dik herhaald. In 2020 waren maar liefst 375 aanwezige “ladies” in de zaal.

De jeugdzitting is de laatste jaren ook erg in trek bij de jonge gezinnen. Vele ouders komen met hun kroost naar de jeugdzitting om te genieten van optredens van de jeugd uit Vijlen en omstreken.

Carnavalszondag is van oudsher de dag van de Vijlense carnavalsoptocht. Het mooie aan deze optocht in Vijlen is dat jonge kinderen worden meegenomen om dit stukje “cultuur” voort te zetten. De carnavalsparty na de optocht is de laatste jaren meer als druk bezet.

Op de laatste dag van de carnaval is het de traditie om de carnaval af te sluiten met een “springmiddag” voor de jeugd. Deze springmiddag is in de afgelopen jaren van opzet veranderd en biedt programma voor de allerjongste tot en met ouderen gedurende de middag en avond. Na afloop van het programma wordt ook sinds enkele jaren afgesloten met het afzetten van de “kappen” waarbij menige traantjes vloeien bij de op de dat moment regerende hoogheden.

2020 bleek achteraf een bijzonder jaar te zijn geworden. Lid van CV de Schnapsnaze, Philip Hamers, werd verkozen tot 65e hoogheid van de vereniging. Cas Jehae, Janneke Pieters en Meike Olischlager werden uitgeroepen als heersers over de jeugd. De zittingen waren wederom gezellig en succesvol en iedereen keek uit naar carnavalszondag. Echter gooiden de weergoden behoorlijk roet in het eten, want door de voorspelde storm en hevige buien moest het bestuur helaas besluiten om de optocht af te gelasten en te verplaatsen naar “half vasten”. Ondanks dat er geen optocht plaatsvond waren de carnavalsdagen uiteindelijk meer dan geslaagd.

En dan….

De organisatie voor de optocht met half vasten was klaar en vele deelnemers hadden zich aangemeld. Echter moest CV de Schnapsnaze wederom een pas op de plaats maken, omdat het coronavirus de optocht een halt toe riep!

Het jaar 2021 moest het jaar worden van 6 x 11 jaar CV de Schnapsnaze Vijlen.

Ook nu speelde het coronavirus voor spelbreker en waardoor alle carnavalsactiviteiten in 2021 moesten worden afgelast.

CV de Schnapsnaze liet zich niet uit het veld slaan en organiseerde een tal van activiteiten voor zowel jong als oud. Online-Bingo, een online-carnavalsquiz, een kleurwedstrijd, een raam – versierwedstrijd en een tik tok – danswedstrijd voor de jeugd. Carnaval kreeg op deze manier toch een beetje kleur.

Met positieve blik wordt nu vooruit gekeken naar komend carnavalsseizoen en hopen CV de Schnapsnaze er weer een geweldige carnaval van te maken en alsnog het 6 x 11 jubileum te vieren.

Elveroad CV de Schnapsnaze Ville