Prins Jos I

Aanvullende informatie:
Zijn broer (Giel) was in 1966 de eerste jubileum prins van de Schnapsnaze.

Jos Stemkens