CV de Schnapsnaze
Carnavalsvereniging Vijlen sinds 1955
Carnavalsvereniging Vijlen sinds 1955
Raad van elf
Prinsen
Danspaar en dansmarieches
Vereniging
Historie
Carnaval
Club van 50
Optocht regelement

 


logo zw.tif                          Het Optochtreglement.

 

 

 

1.     De carnavalsoptocht in Vijlen wordt georganiseerd door carnavalsvereniging

“CV De Schnapsnaze”.

 

2.     De optocht trekt door de straten van Vijlen op carnavalszondag.

Deze wordt tijdig bekent gemaakt in en via advertenties in de media bladen.

 

3.     De deelname aan de optocht is gratis.

 

4.     De optocht is onderverdeeld in de volgende 3 categorieën:

·       Einzelgänger (max 3 pers.)

·       Groepen

·       Wagens

Voor elke categorie zijn 3 prijzen beschikbaar.

 

5.     Men kan slechts in één categorie meedingen voor prijzen. Prijzen worden carnavalszondag na de optocht in de zaal van café restaurant Bergzicht, bekend gemaakt en uitgereikt.

 

6.     Alle deelnemers aan de optocht dienen zich aan de organisatie  bekend te maken. Deelnemers kunnen zich vooraf inschrijven door inschrijfformulier in te vullen en te sturen naar p.j.h.van.weezel@home.nl .

 

7.     Alle deelnemende voertuigen, bromfietsen etc. dienen uiterlijk om 14.30 uur op het vertrekpunt aanwezig te zijn. Het opstellen en bepalen van de optochtvolgorde geschiedt door de organisatie en dient strikt opgevolgd te worden

 

8.     Het is niet toegestaan aanstootgevende teksten of uitbeeldingen te gebruiken, alsmede teksten en/of uitbeeldingen te gebruiken welke in strijd zijn met de openbare orde of zeden. Geluid in de vorm van muziek, toeters, knallen, enz. wordt enkel getolereerd indien de kijker langs de route, naar oordeel van de organisatie, hiervan geen hinderlijke schade ondervindt. Indien dit wel het geval is zal de deelnemer hiermee rekening dienen te houden. Bij blijvende overlast zal de deelnemer uit de optocht verwijderd worden.

 

9.     Deelnemende motorvoertuigen, bromfietsen etc. dienen aan de wettelijke gestelde eisen van het wegverkeerreglement te voldoen en dienen ingevolge de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen verzekert te zijn. Hiertoe dienen de inschrijvers bij aanmelding het aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen, en de organisatie van alle mogelijk gevolgen van een mogelijk ongeval te vrijwaren.

 

10.  Het is eveneens verboden snoepgoed etc. uit te strooien, anders dan alleen die personen op wagens, welke voor dit doel speciaal zijn afgeschermd en door speciaal voor dit doel meelopende personen worden beschermd om ongelukken te voorkomen.

 

11.  Het is ten strengste verboden om als chauffeur van een trekkend (motor)voertuigen/brommers alcoholische dranken te nuttigen, hij of zij kan bij het niet naleven van deze regel ten alle tijden door de bovengenoemde vereniging uit de optocht verwijderd worden.

 

12.  Alcoholgebruik door personen onder de 18 jaar is niet toegestaan. Bij het niet naleven van deze regel kan desbetreffend persoon of personen uit de optocht verwijderd worden.

 

13.  Het is niet toegestaan om mee te voeren of te gebruiken: open vuur, milieu verontreinigende en/of onvriendelijke materialen en materialen die beschadigingen (in welke vorm dan ook) aan het publiek en deelnemers tot gevolg hebben.

 

14.  Men dient onherroepelijk gehoor te geven aan verkeersregelaars en de organisatie van de optocht. Bij het niet nakomen van de instructies van de verkeersregelaars en/of organisatie kan uitsluiting van de optocht tot gevolg zijn. De eventuele schade zal op de betreffende deelnemer(s) worden verhaald.

 

15.  Een eventuele aflasting  van de optocht vanwege zeer slecht weer of andere oorzaken zal dit kenbaar gemaakt worden nabij het vertrekpunt.

 

16.  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van bovengenoemde vereniging, daarnaast is de organisatie te allen tijde gerechtigd van dit reglement af te wijken.

 

17.  Optochtroute:

Vijlenberg, St. Martinusstraat, Pastorijweg, Pastoor Schleidenstraat, Van Renessestraat, Oude Trichterweg, Mamelisserweg, Vijlenberg, Pastorijweg, Weideklokje, Borstelkrans en Vijlenberg, alwaar ontbinding op parkeerplaats café restaurant Bergzicht.

 

1.    

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
HomeFoto's 2020 en voorgaande jarenContactnieuwsprivacy policysponsoren prinseproclematie en ladiesnight