Prins Lars I, Prinses Inge en Hofnar Tycho

Aanvullende informatie:
Wederom is broer en zus Prins en Prinses.
Dansmarieche Kiana van Wezel en Fenne Brauers.
Danspaar Fenne Simons en Calvin Gulpen.

Lars Voncken